Velkommen

    - til et godt alternativ til de eksisterende beredskaber  
til udførsel af 
brand- og førstehjælpsvagter
 

BRAND & REDNING  
- Kan assisterer med opsugning af vand i boliger og kældre  
- Kan assisterer ved brand med ekstra vand fra tankvogn  
- Kan assistere ved større færdselsuheld med frigørelse  
- Kan assistere selvstændig ved brand med sprøjte og tankvogn

Kontortid dagligt mellem kl. 08.00 - 16.00    
Telefon:  
20 335 665  
  DØGNVAGT   AKUT telefon:  
 70 262 911

 
   Brand & Redning på øvelse kælderbrand


   Brand & Redning på øvelse i åbne kar

 Voldsom brand på øvelsesanlægget på brandskolen. Sprøjten M1 med partikelfilter