Køretøjer

 
P-2  
Indsatslederbil Mitsubitshi 2,0 
Køretøjet er udstyret med  AED, transportabel genoplivningsudstyr og Scoopbåre. 

Bemanding: 2 mand

 
P-1  
Akutbil Ford Focus 2,0 Stationscar 
Køretøjet er udstyret med  AED, transportabel genoplivningsudstyr, Scoopbåre, 
bruges til større Events. 
Bemanding: 2-5 mand

 
I-3 
Ingeniørtender 
Mercedes Sprinter 416, 160 hk 
Køretøjet har hydraulisk frigørelsesmateriel, frontspil samt et 
Fire Expres slukningsaggregat. 
Bemanding: 4-6 mand

 
M-1 
Sprøjte 
Mercedes Benz 1170, 170 HK 

Køretøjet har en 2000 m/l Rosenbauer pumpe 
Er udstyret som A-sprøjte og med frigørelsesværktøj, 
Bemanding: 4-6 mand

 TR-4
Trailer til brug ved events og motorløb med materiel
som spineboard førstehjælpstasker mm .
Bemanding: 2-5 førstehjælpere med akutbil P-1

 TR-6
Trailer til brug afhentning af materiel pumper og slanger 
samt hjemkørsel af brugt og vådt materiel.

  TR-6 Brand & Redning

 Vandskadetrailer TR-3
 
TR-3 : 
Vandskadetrailer 
traileren indeholder følgende:
3 stk. dykpumper, 1 stk. 200 m/l Hondapumpe, samt div. slanger og 
forgrenere. 
Bemanding med I-3: 2-4 mand eller med M-1 4-6 mand
.
 
TR-3 Brand & Redning 

 
 
 
 
 

Undermenu