Vil du være Frivillig

   

BEREDSKABET - BRAND & REDNING 
Blev oprettet i år 2000, og er dels lønnede og dels frivillige med henblik på, at kunne tilbyde service på brandvagter og  førstehjælpere / samerittervagter. 
Hvor det stedlige brandberedskab ikke har mulighed for at afse materiel og mandskab. 
Til opgaver som evt motorløb, festivaler og andre store arrangementer events, med store koncentrationer af mennesker og hvor brand-, eller førstehjælpevagter ønskes.

 

Frivillige  i BEREDSKABET - BRAND & REDNING
 

Frivillig vil sige at der ikke er nogen økonomisk gevinst, men det vi kan love er at du får erfaring med de kompetencer du besidder, gode oplevelser og det vigtigste et godt kammeratskab. 
For at blive frivillig i BEREDSKABET - BRAND & REDNING skal du være fyldt 18 år have alm. førstehjælp.  
Har du funktion Brand / Indsats kan du deltage på brandholdet og har du stort kørekort kan du blive uddannet til at betjene brandkøretøjerne. 

Er du interesseret i at være sammen med os kan du bruge den blå kontakt og få en aftale om en samtale med BEREDSKABET - BRAND & REDNING om det videre forløb.
.
Uddannelser: 
Der er undervisning / kursus for mandskabet løbende i førstehjælp, redning og brandtjeneste, derudover undervises i specielle forhold for mandskab ved BEREDSKABET -  Brand & Redning. så som specielle forhold på motorbaner, festivaler byfester, vandskade, patientbefordring, løfte- og bæreteknik.
.
I februar 2014 blev 10 Førstehjælpere og Brandmænd uddannet til NØDBEHANDLERE som kan bruges selvstændigt på en vagt.

Opdateret 15. januar 2016.

BEREDSKABET - BRAND & REDNING   
Bruges endvidere af Film og TV, idet der ikke er bynavn på køretøjerne. 
Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad BEREDSKABET - BRAND & REDNING kan bruges til.
 
 

BEREDSKABET - BRAND & REDNING 
vedligeholder uddannelserne så de hele tiden er "up to date" 
Det sker den første lørdag i måneden fra kl. 09.00 til ca. 12.00-14.00


På øvelse med ild i affaldscontainere.